Các Điều khoản & Điều kiện

Bạn phải đồng ý với các điều kiện dưới đây trước khi sử dụng trang web internet này.

Chúng tôi cung cấp thông tin về sòng bạc trực tuyến trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không kết nối với các thương hiệu hoặc các tên này một cách trực tiếp. Trang web này hoàn toàn dành cho mục đích giải trí và không khuyến nghị độc giả đánh bạc bằng tiền của họ. Đánh bạc tại sòng bạc trực tuyến khiến tiền của bạn gặp rủi ro. Chỉ nên đánh bạc với khoản tiền mà bạn chấp nhận có thể bị thua lỗ. Trang web của chúng tôi và đội ngũ phía sau không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về kết quả đánh bạc của độc giả. Không có khiếu nại nào đối với nhân viên của trang web này.

Bạn không được phép sao chép bất kỳ văn bản, hình ảnh hoặc tài liệu nào khác trên trang web của chúng tôi mà không có thỏa thuận trước bằng văn bản của chúng tôi. Chúng tôi có thể không bao giờ liên quan đến các thương hiệu cụ thể, tất cả các thương hiệu được đại diện ở đây thuộc về chủ sở hữu tương ứng của họ. Chúng tôi có thể đưa ra các lựa chọn thay thế khác nhau cho các thương hiệu đó và cả các công ty được ghi chú trên trang web này. Tên và địa chỉ web có liên quan đến blog được tạo riêng và hoàn toàn không liên quan gì đến bất kỳ tên thương hiệu, con người hoặc doanh nghiệp cụ thể nào.

Nhiều trang trên trang web của chúng tôi có quảng cáo và liên kết quảng cáo hướng độc giả đến các trang web của bên thứ ba khác. Chúng tôi không kiểm soát dịch vụ của các trang web này và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về trải nghiệm người dùng sau khi rời khỏi trang web này. Vui lòng xem các điều khoản và chính sách của các trang web bạn truy cập từ trang web của chúng tôi. Quảng cáo có thể cung cấp đăng ký sòng bạc, trò chơi đánh bạc, ứng dụng thay thế miễn phí, chuyển hướng đến chương trình khuyến mãi của nhà quảng cáo hoặc cung cấp thêm thông tin về phần mềm đang được xem xét. Trong mọi trường hợp, Quảng cáo không được kết nối trực tiếp với bất kỳ thương hiệu hoặc công ty phần mềm nào đang được nhân viên xem xét.

Vui lòng xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để hiểu cách chúng tôi thu thập và bảo vệ dữ liệu của khách truy cập.

Bạn cần chấp nhận các Điều khoản trên để tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi. Trang web này có thể thay đổi và chúng tôi không có trách nhiệm thông báo cho độc giả về điều đó. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với đội ngũ của chúng tôi.